REGULAMIN PRYWATNOŚCI

DART DESIGN STUDIO PROJEKTOWE

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej (dalej: "Strona") oraz korzystania z plików cookies przez Dartdesign Studio Projektowe Dawid Peciak z siedzibą w 62-800 Kalisz, ul Celtycka 59e (dalej: "Administrator").

1.2. Administratorem danych osobowych jest Dartdesign Studio Projektowe Dawid Peciak z siedzibą w 62-800 Kalisz, ul Celtycka 59e .

1.3. Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail kontakt@dartdesign.pl lub pod adresem 62-800 Kalisz, ul Celtycka 59e .

2. Rodzaje przetwarzanych danych

2.1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników Strony:

 • imię i nazwisko,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

 • adres zamieszkania,

 • inne dane podane przez użytkownika w formularzach zamówień usług lub kontaktowych.

2.2. Ponadto, podczas korzystania z Serwisu, Administrator może zbierać niektóre dane za pomocą plików cookies (tzw. ciasteczek). Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w punkcie 4. niniejszego regulaminu.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych

3.1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach:

 • realizacji usług świadczonych przez Administratora, w tym przyjmowania zamówień i wystawiania faktur,

 • obsługi zapytań i skarg użytkowników,

 • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora,

 • udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej.

3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników jest:

 • ich zgoda, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub poczty elektronicznej,

 • wykonanie umowy, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora,

 • prawnie uzasadniony interes Administratora, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celu obsługi zapytań i skarg użytkowników lub prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora.

4. Pliki cookies

4.1. Podczas korzystania z Serwisu, na urządzeniu użytkownika mogą być zapisywane i uzyskiwane dostęp do plików cookies.

4.2. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

4.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu [ Nazwa firmy ].

4.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają

4.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4.6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5. Okres przechowywania danych

5.1. Okres przechowywania danych osobowych użytkowników wynosi [Okres przechowywania danych]. Po upływie tego okresu dane zostają zapomniane lub zanonimizowane.

5.2. W przypadku składania przez użytkowników zamówień usług lub wypełniania formularzy kontaktowych, dane osobowe użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji tych usług lub do udzielenia odpowiedzi na pytania użytkowników.

6. Prawa użytkowników

6.1. Użytkownicy Strony mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6.2. Użytkownicy Strony mają prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.3. Użytkownicy Strony mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

7. Bezpieczeństwo danych

7.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Zmiany w regulaminie

8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

8.2. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie po ich opublikowaniu na Stronie.

8.3. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznawania się z treścią regulaminu i zmianami w nim wprowadzanymi.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Strony.

9.2. Wszelkie spory wynikające z przetwarzania danych osobowych przez Administratora rozstrzygane będą według prawa polskiego.

9.3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, użytkownicy mog

9.4. Jeżeli któreś z postanowień niniejszego regulaminu okaże się niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

9.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem [Data wchodzenia w życie regulaminu].

9.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

KONTAKT

Dart Design Biuro Projektowe

Godziny pracy:
Pon-Pt: 09:00 — 17:00
Sob: 10:00 — 14:00
Dane kontaktowe:
Tel: 666 113 148
email: kontakt@dartdesign.pl
NIP: 783-180-58-91
Adres:
Oddział Trójmiasto:
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 32/10
81-198 Pogórze
Oddział Poznań:
ul. Milczańska 22/125
61-131 Poznań
Oddział Kalisz:
ul. Celtycka 59e
62-800 Kalisz
Zadaj pytanie bezpośrednio
Contact Form Demo

Copyright © dart design 2023. All rights reserved.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram